KasutustingimusedLeping kasutaja ja Lenditi vahel

Lendit keskkonnas registreerimisel peab kasutaja kinnitama, et on lugenud käesolevat kasutustingimuste dokumenti ning saab aru teenuse kasutamisega kaasnevatest riskidest, vastutusest ja kohustustest.

Kasutaja annab oma nõusoleku Lendit –le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.

Samuti kinnitab ta, et on vähemalt 16-aastane ja omab kõiki õigusaktidest tulenevaid nõusolekud Lendit keskkonna kasutamiseks ja selle reeglite täitmiseks.

 

Teenusest ja vastutusest

Lendit on rendileandjate ja rentijate kuulutusi vahendav platvorm. Lenditi kasutamine on kõigile tasuta, kuid platvorm pakub võimalusi tarbida ka tasulisi lisateenuseid.

Lenditi eesmärk on luua lihtne, usaldusväärne ja kasutajasõbralik kommuun erinevate asjade rentimiseks, kuid antud tegevusvallaga kaasnevad alati teatud riskid. Lendit ei saa garanteerida kõikide kasutajate ausust ja head tahet, kuid töötab aktiivselt selle nimel, et mittesobivad isikud ja kuulutused platvormilt eemaldada.

Lenditi roll on vajaliku teabe ja kontaktide vahendamine. Lendit ei osale rentimisprotsessis endas, ei jälgi ega kontrolli kuulutustes esindatud esemete tegelikku olemasolu ega seisukorda, osapoolte tausta ega nendevahelist suhtlust. Kõik tingimused panevad rentimisprotsessis paika osapooled ning nende jälgimine on osapoolte enda vastutus. Lendit soovitab osapooltel riskide vähendamiseks kindlasti sõlmida rendileping. Lendit ei vastuta osapoolte vahel tekkinud konfliktide eest ega korva tekitatud kahjusid.

 

Vastutus rendileandjana

Rendileandja on kohustatud kinni pidama järgnevast:

 • Kuulutuses esitatud info eseme, selle seisukorra ja omaduste kohta on korrektne ja ajakohane
 • Rendile antav ese on rendileandja omandis ja/või tal on täielikud õigused selle väljarentimiseks ning sellelt tulu teenimiseks
 • Kasutajainfos märgitud kontaktandmed on rendileandja enda omad, korrektselt sisestatud ja kättesaadavad (kolmandate isikute kontaktinfo lisamine on rangelt keelatud!)
 • Sisestatud kuulutused ei sisalda ebasobivat sisu (vt. punkti “Keelatud esemed ja ebasobiv sisu”)
 • Rentides välja esemeid, mille kasutamiseks on vajalik spetsiifiline luba (nt sõiduvahendid), kontrollib rendileandja selle olemasolu ja õigsust
 • Kuulutuste audiovisuaalne sisu, k.a tekstid, antakse Lenditi mitte-eksklusiivsesse omandisse
 • Rentijale edastatud isikuandmed ja kontaktinfo on korrektsed
 • Rentijaga kokkulepitud tingimused on ausad, mõistlikud ja ei sisalda varjatud rahalisi kohustusi
 • Rentimistingimusi ja hinda ei saa peale rentijaga kokkuleppe sõlmimist muuta
 • Renditav ese on rentijale kokkulepitud ajal kättesaadav ja ka kokkulepitud ajal tagastatav

Kokkulepitud tingimuste rikkumisel on mõlemal osapoolel õigus tehingust taganeda või välja nõuda tingimustes määratud kompensatsioone

 

Vastutus rentijana

Rentija on kohustatud kinni pidama järgnevast:

 • Rendileandjale edastatud isikuandmed ja kontaktinfo on korrektsed ja kättesaadavad
 • Renditud esemeid ega rendileandja isiklikku informatsiooni ei vahendata ega jagata kolmandate osapooltega
 • Renditud esemeid majandatakse vastavalt selle sihtotstarbele, koheldakse austuse, ettevaatlikkuse ja hoolega, vältides võimalikult palju nende kahjustumist või kulumist
 • Renditud esemed tagastatakse rendileandjale kokkulepitud ajal ja viisil, rikkumata olekus
 • Rentimise eest tasutakse kokkulepitud ajal ja mahus
 • Kokkulepitud tingimuste rikkumisel on mõlemal osapoolel õigus tehingust taganeda või välja nõuda tingimustes määratud kompensatsioone

 

Vaidluste lahendamine

Vaidluste tekkimisel soovitame esmalt osapooltel endal üritada jõuda mõistliku lahenduseni. Probleemide korral võib kontakteeruda Lenditi klienditoega, emaili aadressil info@lendit.ee. Lendit üritab enda võimaluste ja mõistlikkuse piirides vaidluste lahendamisele kaasa aidata, kuid ei saa selle edukust garanteerida ega korva tekitatud kahjusid.

Kui rentija ja rendileandja vahelist ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, võivad osapooled pöörduda Harju Maakohtu poole.

Kuna osapoolte vahelised kommunikatsioonid toimuvad Lendit keskkonnast väljaspool, ei saa Lendit probleemide uurimiseks vabastada asjakohaseid logisid või muud säärast infot. Nende talletamine ning uurimiseks jagamine on osapoolte enda vastutus.

 

Keelatud esemed ja ebasobiv sisu

Lenditi keskkonnas avaldatud kuulutustes ei tohi rentida, reklaamida ega muul moel mainida või suunata kasutajaid järgnevat tüüpi esemete ja sisu poole:

 • Tuli- ja külmrelvad, lõhkeseadmed, muud ohtlikud seadmed ja ained
 • Alkohol, tubakas, ravimid, narkootilised ained ja nendega seonduv
 • Täiskasvanutele mõeldud erootilist või seksuaalset laadi esemed ja sisu
 • Elavad loomad, kalad jm
 • Eesti Vabariigis seadusega keelatud esemed ja ained
 • Ebaseaduslikku tegevust soodustavad esemed ja sisu
 • Autoriõigustega kaitstud sisu

Ebasobiva sisu avastamisel on Lenditil õigus kuulutus omanikku ette hoiatamata kustutada. Suuremate või korduvate rikkumiste korral võib Lendit kasutajakonto ajutiselt või jäädavalt blokeerida.

Ebasobivast sisust saavad administraatorit teavitada ka Lenditi kasutajad, sealjuures kiirendades selle avastamist. Kuulutuste ja kasutajatega seotud otsuseid teavitamine ei mõjuta.

 

Privaatsus

Kasutajate informatsioon on Lendit keskkonnas kaitstud. Kontaktinfot ei kasutata ühelgi muul eesmärgil kui selle potensiaalsetele rentijatele vahendamine. Täpsema info saamiseks palume tutuvuda Lendit privaatsuspoliitikaga.


Lendit jätab endale õiguse kasutustingimuste täiendamiseks ja muutmiseks.
Viimati muudetud: 29.06.2021